Posted by: lrrp | January 11, 2010

සමනළ කඳු මුදුනේ ගම් නියම් ගම්

දැන් අප ඉන්නේ

සමනළ කඳු මුදුනේ

ඉර සේවය කොට අහවර විලා

සමනොළ අඩවිය එළිය වෙලා

පුතුනේ බලපන්

දෑස් යොමාපන්

අවට පෙනෙන්නේ අපේ දනව්

නිම් නැති සසරේ

මේ බිම්යායේ

ඈත පෙනෙන්නේ අපේ දනව්

සීයලා මුත්තලා

මෙතැනට ඇවිදින්

අම්මලා අප්පලා

මෙතැන ඇවිදින්

ඒ ගම් නම් කර පෙන්නන්නේ

නොදන්න හින්දා

ඉගෙන ගනිල්ලා

මෙහෙමයි ඒ ගම් දැක්වෙන්නේ

නම් සඳහන් නැති

මීමුත්තන්ගේ

කිවියාවේ හැටි දැනගනිල්ලා

ඒ නැණ ගුණ දැන

ඉන් නිසි වැඩගෙන

ඒ මහිමය ලොව බබලන්නා

පළමු දෙවන කවිවලින් කියැවෙන්නේ දකුණු සිරිපතුල හා වම් සිරිපතුල පිහිටි තැන් ය.

ලකුණු බලාලා මහමෙර එල්ලේයා

වැටුණු තලිය තලි තුනකට පල්ලේයා

ඉසුණු බුදු රිසින් මහමෙර සෙල්ලේයා

දකුණු සිරිපතුල මක්කම වැල්ලේයා

මම් බැසලා ගඟ සිට ගෙත්තම් පාන

ඉන් බැස යන කලට මලුවට ලූ පාන

පින් මඳ අයට සීමා පවුරකි එතන

වම් සිරිපතුල තැබුවේ සමනළ මුදුන

කන්ද කපා සඳ පායයි සමනළට

වැන්ද මම ඉඩම මදිවෙයි පිරිවරට

ඉන්ද නීල අපෙ මුනිඳුගෙ අනු හසට

සුද්ද සිරිපතුල ගනරන් මැණික පිට

ඉන්පසු ව රත්නපුරය, ඇලපාත, බටුගෙදර, කැටන්දොළ, පැල්වාඩිය, පැල්මඩුල්ල, කහවත්ත, කුරුවිට, දෙමෝදර, ඇහැලියගොඩ, බුලන්ගම, පනාවල යන ගම් ද දුම්බර ඇල්ල ද පෙනෙන බව කියැවේ.

රත්නපුරා පෙදෙස ද ඒ පොත්ගුල

ඇලපාත ද බටුගෙදර පෙනේ

කැටන්දොළ ද පැල්වාඩිය සමඟින්

පැල්මඩුල්ල කහවත්ත පෙනේ

කුරුවිට කුරු ගඟ දෙමෝදර ද

තව දුම්බර ඇල්ලත් සොඳින් පෙනේ

ඇහැලියගොඩ සහ පාත බුලත්ගම

පනාවල ද ගම් සොඳින් පෙන

ඉන්පසුව තවත් ලොකුª කුඩා ගම් රැසක් මෙන් ම කඳු කීපයක් සඳහන් වේ. මෙහි ඇතැම් සඳහනක් දැන් සමහර විට භාවිතාවේ නැති වන්නට ද බැරි නැත. එබැවින් මේ සඳහන් වදන්වල වැදගත්කම තවත් වැඩි වෙයි.

පරකඩුව ද පුස්වැල්ල ද

මීපිටිකන්දෙ නොයෙක් ගම් එමට පෙනේ

වඩගම්මන සහ බටන්ගල ද තව

යෝගමහල් ගස් ළඟ ද පෙනේ

ඉස්මාලේ ගම පොරතොට අල්ගොඩ

මහා නියන්ගම සොඳින් පෙනේ

සිතුවක් ඔය සහ ගැටහැත්තේ ඔය

යෝගම්බෝදර එමව පෙනේ

මැණික් කන්ද සහ හිඟුරල කන්ද ද

නා හැල්මේ ලොකු කන්ද පෙනේ

අනික් අතට බැලුවම මල්දෙණිය ද

මාලිගාව තැනු කන්ද පෙනේ

බස්නාහිර ඇති යකහාටුව ද

කොබෝතුරු මහගල ද පෙනේ

තල්දූව සීතාවක ද නොයෙක් ගම්

නුගහමිනිරන් වෙල ද පෙනේ

මෙබඳු ගම් නියම්ගම්වල නම් කියැවෙන බොහෝ කවි හමුවන්නේ කඩඉම් කවිපොත් වශයෙන් සැලැකෙන කාව්‍ය කෘතිවල ය. එහෙත් මේ කවි ඊට වඩා වෙනස් ය.

මූලාශ්‍රය : එම්.යූ.ප්‍රඥාලෝක හිමි

පුරාණ සිව්පද සංග්‍රහව, ලංකාණ්ඩුවේ මුද්‍රණාලය, 1952

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: